Systemutvikling

Forse tilbyr utviklings- og rådgivningstjenester innen Microsoft .NET og Microsofts produktportefølje.

Arkitektur

Våre konsulenter har deltatt i flere prosjekter der samordning av forretningssystemer har vært hovedfokus.

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse og rådgivning som hjelper bedrifter med å utnytte potensialet i sine IT-tjenester på best mulig måte.

Om Forse

Navnet Forse kommer av substantivet "forse" som betyr sterk side, spesialitet. Kunnskap er vår forse!

Forse er et norsk konsulentselskap som har spesialistkompetanse på Microsoft .NET. Vi er et selskap som verdsetter de myke verdier ved siden av et absolutt krav til høyt faglig nivå hos våre ansatte. Vi ser på oss selv som håndverkere med kontinuerlig driv og motivasjon for å bli bedre i vårt fag.

Forse har lokaler på Lysaker og jobber primært med kunder i det sentrale Østlandsområdet. Vårt fokus er å etablere gode kunde- og samarbeidsrelasjoner hvor åpenhet og faglig dyktighet er sentralt. Det står høyt hos Forse å levere verdi til våre kunder slik at prosjektene har de største forutsetninger for å lykkes.

Tjenester

Forse tilbyr utviklings- og rådgivningstjenester innen Microsoft .NET og Microsofts produktportefølje.

Vi leverer virksomhetskritiske systemer hos store og mellomstore bedrifter i det sentrale Østlandsområdet. Vi kan enten delta som spesialister i kundenes team, eller ha ansvar for deler av eller hele prosjekter.

Våre konsulenter har lang erfaring med å bistå kunder i å gjennomføre vellykkede systemutviklingsprosjekter. Gjennom bruk av smidige metoder og ny teknologi kan vi gi våre kunder raske gevinster og løsninger som treffer deres behov i lang tid.

Vi har lang erfaring med utvikling av portal- og internettløsninger basert på ulike Content Management Systemer. Våre konsulenter har jobbet med en rekke CMS-produkter som EPiServer, SharePoint, Umbraco, Tridion, Kentico og Sitecore og har sertifiseringer på flere av disse produktene. Forse er også EPiServer associated partner.

Vi utvikler fleksible, dynamiske og skalerbare webløsninger som sikrer våre kunder full kontroll over innhold og struktur på sine nettsider. Vårt mål er at kunden selv enkelt skal kunne oppdatere og vedlikeholde nettstedet, uten bistand fra oss, etter at prosjektet er levert. Vi kan også bistå med å integrere eksisterende systemer inn i deres internettløsninger.

Utviklingen på internett og teknologien bak skjer raskt, noe som krever at vi hele tiden holder oss oppdatert på de siste teknologiene. Vi hjelper våre kunder med å ta de riktige valgene når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og å levere innhold til de nyeste klientene på markedet.

Våre konsulenter har deltatt i flere prosjekter der samordning av forretningssystemer har vært hovedfokus. I dagens komplekse IT-verden er integrasjon mellom systemer nødvendig for å hente ut den fulle verdien av bedriftens informasjon.

Vi baserer oss ikke på forhåndsvalgte produkter eller verktøysett for å utføre disse oppdragene, men går i hvert enkelt tilfelle inn og analyserer kundens behov og tilpasser fremgangsmåten i det enkelte prosjekt.

Forse har deltatt i prosjekter der fokuset har vært på datainnsamling og presentasjon av nøkkeltall, og vi er også aktive i prosjekter der mer tradisjonell transaksjonell integrasjon er hovedmålet.

Vi trår gjerne inn som rådgivere når arkitektur både for mindre og større løsninger skal etableres eller endres. Konsulentene våre har lang erfaring i å analysere behov for den enkelte kunde. Vi har implementert arkitekturer basert på servicebuss-tankegang, SOA/Service-løsninger og mer komplekse arkitekturer der en lang rekke komponenter er involvert i forretningsprosessene.

IT-systemer er kritiske for stort sett de fleste operasjoner som utføres i en bedrift i dag. Dette kan være fra lønnssystemer, økonomisystemer og stort sett alle andre operasjoner som gjøres.

IT rådgivning er nyttig for å kartlegge prosesser og hvordan IT-systemer best kan benyttes for å understøtte disse prosessene. Vi tilbyr IT-rådgivning og prosjektledelse som hjelper bedrifter med å utnytte det fulle potensialet i sine IT-tjenester på en best mulig måte.

Forse har rådgivere og prosjektledere som har høy tekniske fagkompetanse. Vi bidrar både innen analyse og i prosjekter, enten som rene spesialister, delvis prosjektansvar eller totalansvar for prosjekter.

De færreste informasjonssystemer har noen praktisk nytte før man tar hensyn til den viktigste aktøren: Brukeren!

For at brukeren skal få en god opplevelse av systemet trenger man brukergrensesnitt som er intuitive og brukervennlige. Moderne systemer aksesseres ofte også gjennom flere ulike kanaler, som mobil, web og desktop. Valg av klientteknologi er derfor essensielt for å lykkes med moderne IT-systemer.

Våre konsulenter har erfaring innen ulike klientteknologier, som ASP.NET, WPF og Windows Forms. I tillegg plasserer vi brukeren i fokus når vi hjelper våre kunder med å velge riktig klientteknologi og utvikle brukervennlige grafiske grensesnitt.

Menneskene

Jobbe hos oss

Forse ønsker å være den ideelle arbeidsplassen for våre ansatte. Kolleger som trives i hverdagen er vårt hovedfokus og noe vi kontinuerlig jobber for. Vi tror nemlig at trivselen til en Forse-ansatt er basert på tre hovedfaktorer: frihet og fleksibilitet, faglig utvikling og god lønn.

Frihet og fleksibilitet er høyt verdsatt i Forse. Konsulentene har alltid selv det siste ordet i valget av prosjekt. Om det er teknologi, beliggenhet, varighet eller andre faktorer som ligger til grunn er opp til den enkelte konsulent. Forse legger heller ingen føringer på hvor mye hver ansatt må fakturere. Dette gjør at Forse-konsulentene ofte får fleksible hverdager og gis selvstyring i forhold til sin egen hverdag. Det kreves selvsagt at friheten utøves i samsvar med kundens og prosjektets forventninger. Derfor sier vi ofte i Forse at det er prosjektet du jobber i som er din sjef!

Forse ønsker å bygge Norges sterkeste .NET-miljø og vi mener vi er på god vei. Våre konsulenter er faglig interesserte og svært dyktige. Gjennom jevnlige fagmøter, interne diskusjoner og presentasjoner, ønsker vi å stimulere ansatte til økt kompetansebygging. Kompetanse er vår Forse, og vi ser på det som helt nødvendig å kontinuerlig utvikle seg selv. I tillegg til interne faglige aktiviteter satser vi også på kurs og konferanser for våre ansatte, noe vi konkret budsjetterer med for den enkelte. I Forse har vi et meget romslig kompetansebudsjett.

Forse er et selskap som er heleid av de ansatte. Vår policy er at vi ønsker å bruke storparten av inntjeningen i selskapet på våre egne konsulenter. Vi ønsker at våre ansatte skal tjene godt og opererer med svært gode betingelser. Lønnsmodellen vår er enkel. Man får en prosentandel av timeprisen i tillegg til at vi tilbyr en garantilønn. Utover dette opererer vi med gode forsikringsordninger, pensjon, og spennende tilleggsgoder. Vi ser også på sosiale aktiviteter som en viktig investering i arbeidsmiljøet.  Videre er vi svært opptatt av at Forse skal være en arbeidsplass hvor det er stort rom for å inkludere familie. Det betyr at vi tilrettelegger økonomisk for dette både i jobb og sosiale sammenheng.

Kontakt oss

  • E-post: kontakt@forse.no
  • CEO: Terje Andersen
  • Tlf: 970 79 440
  • Orgnr: 914 951 852

Besøksadresse

Postadresse

  • Forse .NET AS
  • Postboks 269
  • 1326 Lysaker