Hva er din forse?

Din forse er din spesialkompetanse, din styrke og din superkraft i arbeidshverdagen. Dette kan være arkitektur, .NET, mobilutvikling eller verdier som effektivisering, lesbarhet eller brukeropplevelse. Hos oss setter vi den enkelte konsulents styrker høyt. De som får en jobb i Forse er sosiale, dyktige, og er interessert i å stadig utvikle seg faglig. Hos oss trenger man ikke å jobbe med administrative oppgaver, opplæring og annet som kan ta tiden fra oppgavene du liker best. Vi bygger Norges ledende fagmiljø innen .NET og mobilutvikling, og derfor trenger vi de sterkeste kandidatene. Ta kontakt med oss og fortell om din Forse.

Bakgrunnsbilde

Jobbe hos oss

Forse ønsker å være den ideelle arbeidsplassen for våre ansatte. Kolleger som trives i hverdagen er vårt hovedfokus og noe vi kontinuerlig jobber for. Vi tror nemlig at trivselen til en Forse-ansatt er basert på faktorer som: frihet og fleksibilitet, spennende oppdrag, faglig utvikling og god lønn.

Hos Forse får du muligheten til å styre din egen hverdag. Konsulentene har selv siste ordet i valg av prosjekter, og vi sier derfor at prosjektet den enkelte jobber i er deres sjef. Vi setter ingen krav til antall timer konsulenten må fakturere, men det forutsetter at konsulenten oppfyller de timer og krav som er forventet i et prosjekt.

Konsulentene hos Forse er faglig interessert og blant de beste i bransjen. Vi er på vei til å bygge Norges beste miljø for .NET og mobilutvikling, og dette gjør vi gjennom kompetansebygging for våre ansatte. For å bli best i vår bransje trengs stadig utvikling, noe vi setter fokus på med jevnlige faglige aktiviteter. Hos oss kan du videreutvikle din forse!

Forse er heleid av de ansatte med et løpende partnerprogram. Våre ansatte skal tjene godt og vi opererer med svært gode betingelser. Hovedlønn hos oss er en prosentandel av det du fakturerer kunde. Vi har også en garantilønn i bunn. Utover dette har vi meget gode forsikringsordninger, raust fagbudsjett, spennende tilleggsgoder og pensjonsordning.

Bakgrunnsbilde