Andreas Grahn

Seniorkonsulent

Andreas har en bachelorgrad i informatikk fra HiØ og har opparbeidet seg god kompetanse innen mobile applikasjoner, spesielt iOS-utvikling, men også Google sitt rammeverk Flutter. Han har også erfaring som techlead for store og kritiske systemer innen salg og billettering. Andreas er meget opptatt av å jobbe sammen i kryssfunksjonelle team og tror at et bra samarbeid er med på å øke kvaliteten på et hvert produkt.