Arne Mathisen

Seniorkonsulent

Arne er en svært dyktig utvikler og arkitekt med bred erfaring fra mange bransjer og sektorer. Han har unik erfaring og kompetanse innenfor prosjekter av nasjonal viktighet, med førstehånds erfaringer fra lange engasjementer både i departement og direktorat. Arne er sivilingeniør fra NTNU, og har siden 2006 jobbet med .NET og relaterte teknologier. Prinsipper som testbarhet, vedlikeholdbarhet og god kodekvalitet er ting Arne etterstreber i det daglige arbeidet med systemutvikling. Arne trives veldig godt i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, og bidrar gjerne i forretningsutviklingen sammen med produkteiere og brukere. Arne har hele sin yrkeskarriere jobbet med smidige prosjektmetodikker som for eksempel Scrum og Kanban, og har vært sentral i å innføre smidige metodikker og å forbedre arbeidsprosesser i flere prosjekter og virksomheter.