Christer Muntean

Seniorkonsulent

Christer har en bachelorgrad innen Computer Science fra HiØ og har jobbet som konsulent siden 2014. Han har spesialisert seg innen native og hybrid apputviking, hovedsakelig Android og Ionic 3, samt progressive web apps. Hans fokus er å gi kunder et sluttprodukt av godt design, brukervennlighet og kodekvalitet. Christer er sertifisert Android-utvikler og er lidenskapelig opptatt av effektiv apputvikling, han har av den grunn opparbeidet seg svært god kompetanse innen de fleste utviklingsmulighetene i skytjenesten Firebase.