Knut Hamang

Seniorkonsulent

Knut er ingeniør og har vært konsulent siden 1999. Som arkitekt og systemutvikler har han god erfaring i roller som Team Lead, Scrum Master og rådgiver i sentrale prosjekter. Han er delaktig i det norske fagmiljøet for .NET-utvikling og har bidratt i Open Source-fellesskapet. Med fokus på objektorientert og testdrevet utvikling samt smidige metoder har han vært engasjert i de største .NET-prosjektene i Norge, samt store internasjonale prosjekter.