Lasse Motrøen

Seniorkonsulent

Lasse har en mastergrad i Computer Science fra University of Southern Queensland i Australia og har jobbet som konsulent siden 2010. Han har gjennom ulike prosjekt og ansvarsområder bygget seg opp en bred kompetanseprofil som inkluderer utvikling, arkitektur, bygg, teamledelse, smidige metodikker og integrasjon. Han er opptatt av kvalitet og godt håndverk, finne smartere og mer effektive måter å gjøre ting på, samt å kunne levere innenfor gitte rammer.