Øivind Tobias Jorfald

Seniorkonsulent

Øivind har en utdannelse som IT-ingeniør fra NITH i Oslo. Han har gjennom sin karriere innen programmering vist stor interesse for mobil teknologi og apputvikling. Øivind har gjennom mange forskjellige prosjekter, og hos diverse kunder, opparbeidet seg høy kompetanse innenfor den mobile plattform. Han er en meget pålitelig og dyktig konsulent. Øivind var med å starte, og organiserer, Norges eneste rene mobilteknologiske konferanse, Mobile Era. Effektiv utvikling, høy kodekvalitet og god teamdynamikk er verdier som Øivind verdsetter høyt i sitt arbeid.